Investerare

Aktieinformation.

BIMobject är noterat på Nasdaq First North Growth Market sedan januari 2014.

Ticker: BIM
ISIN-kod: SE0011644376‍

För mer information om aktien och handel i aktien hänvisas till Nasdaq OMX First North Stockholm.

Insynshandel

Insynsregistret, som administreras av Finansinspektionen, innehåller uppgifter om personer i ledande ställning och de transaktioner som de och deras närstående har genomfört från och med 3 juli 2016. 

Sök i insynsregistret hos Finansinspektionen.

Utdelningspolicy

I enlighet med bolagets strategi är BIMobjects avsikt att prioritera tillväxt framför utdelning till aktieägare.

Största aktieägare per 31 mars 2024.

Aktieägare

EQT
Jan Karlander
TIN Fonder
Avanza Pension
David Johansson
Nordnet Pensionsförsäkring
Procedural Labs AB
Discover Capital GmbH
Green Vision Invest AB
Svenska Handelsbanken AB for PB
Other shareholders
Total

Antal aktier

15 515 176
13 132 720
8 598 762
8 563 192
7 688 287
7 125 176
4 935 000
4 501 855
2 984 801
2 869 076
66 687 318
142 601 363

Andel av kapital och röster

10,88%
9,21%
6,03%
6,00%
5,39%
5,00%
3,46%
3,16%
2,09%
2,01%
46,76%
100%

Aktiekapitalets utveckling

BIMobjects aktiekapital uppgår till 1 568 614,9 SEK fördelat på 142 601 363 aktier med ett röstvärde om 1 motsvarande 142 601 363 röster.

År

2011
2011
2012
2012
2013
2013
2013
2013
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2018
2018
2020
2022
2023

Händelse

Nybildning
Nyemission
Nyemission
Aktieuppdelning 100:1
Nyemission
Nyemission
Fondemission
Aktieuppdelning 130:1
Nyemission
Nyemission
Nyemission
Aktieuppdelning 2:1
Nyemission
Nyemission
Aktieuppdelning 2:1
Teckning av optioner
Nyemission
Nyemission
Nyemission

Kvotvärde

100
100
100
1
1
1
5,72
0,044
0,044
0,044
0,044
0,022
0,022
0,022
0,011
0,011
0,011
0,011
0,011

Ökning av antalet aktier

500
214
97
80 289
4 850
5 306
-
11 772 024
2 700 000
2 242 900
5 083 164
21 889 344
7 938 566
7 757 588
59 474 842
1 370 000
19 000 000
927 061
2 354 618

Ökning av aktiekapital (SEK)

50 000
21 400
9 700
-
4 850
5 306
430 728,32
-
118 800
98 687,60
223 659,22
-
174 648
170 666,936
118 949 684
15 070
209 000
10 197,67
25 900,798

Totalt antal aktier

500
714
811
81 100
85 950
91 256
91 256
11 863 280
14 563 280
16 806 180
21 889 344
43 778 688
51 717 254
59 474 842
118 949 684
120 319 684
139 319 684
140 246 745
142 601 363

Totalt aktiekapital (SEK)

50 000
71 400
81 100
81 100
85 950
91 256
521 984,32
521 984,32
640 784,32
739 431,92
963 131,14
963 131,14
1 137 779,59
1 308 446,52
1 308 446,52
1 323 516,52
1 532 516,52
1 542 714,19
1 568 614,9

Rapporter & Presentationer

Rapportkalender.

Händelse

2023 - Bokslutskommuniké
2024 - Q1 Kvartalsrapport
Årsstämma
2024 - Q2 Kvartalsrapport
2024 - Q3 Kvartalsrapport
2024 - Bokslutskommuniké

Datum

22 februari 2024 (tidigare annonserat 15 februari 2024)
3 maj 2024
24 maj 2024
2 augusti 2024
25 oktober 2024
14 februari 2025

Certified Adviser.


FNCA Sweden AB

Besöksadress:
Humlegårdsgatan 5, 114 46 Stockholm


Postadress:
NCA Sweden AB, Box 5807, 102 48 Stockholm


Telefon:
08-528 00 399

E-post:
info@fnca.se

IR-kontakt


Martin Lindh – CEO

Telefon: +46101480165
E-post: ir@bimobject.com

Åk till toppen