Vår verksamhet

Världsledande inom BIM-content

BIMobject lanserade BIMobject Cloud redan år 2012. Den molnbaserade portalen för distribution av BIM-objekt är själva kärnan i BIMobjects erbjudande. Portalen är tillgänglig globalt och per den 31 december 2019 hade portalen över 1 785 000 registrerade användare, främst arkitekter och byggkonstruktörer. Användarna har tillgång till 459 000 objekt från över 1 650 olika tillverkare.

BIMobject investerar kraftigt i marknadsföring och försäljning för att öka antalet tillverkare och nedladdningsbara objekt på portalen, parallellt pågår ett intensivt arbete inom produkt- och community-utveckling för att säkerställa en konkurrenskraftig plattform. Nyförvärvade Polantis bidrar med ytterligare 420 000 användare och 150 tillverkare.

Tillväxt skapas genom att:

  • Attrahera nya användare och öka användaraktiviteten.

  • Öka antalet tillverkare och produkter på plattformen.

  • Förvärva bolag som tillför nya kunder och/ eller etablerar BIMobject på nya marknader.

  • Utveckla plattformar för att publicera och erbjuda BIM-relaterade tredjepartsappar.

  • Driva utvecklingen av kring tjänster som ökar värdet av nuvarande plattform för befintliga användare.

  • Driva utvecklingen av företagsspecifika BIM-objekt plattformar där enskilda företag globalt eller lokalt kan styra den egna organisationens inköp utifrån egna krav.

  • Identifiera och etablera samarbeten med olika företag runt om i världen som på ett eller annat sätt kan komplettera och utveckla affären.

  • Erbjuda ackrediterade utvecklare möjlighet att fritt använda BIMobjects lösningar för att enkelt och effektivt skapa nya BIM-objekt för publicering på BIMobject Cloud.

© Copyright 2019 by BIMobject®. All Rights Reserved.