Organisation

Koncernstruktur

BIMobject AB (publ)

Handelsbeteckning: BIM

Säte: Skåne län, Malmö kommun

Organisationsnummer: 556856-7696

Datum för bolagsbildning: 2011-06-21

Datum när bolag startade sin verksamhet: 2011-06-21

Land för bolagsbildning: Sverige

Säte: Malmö

Juridisk form: Publikt aktiebolag

Lagstiftning: Svensk rätt och svenska aktiebolagslagen

Adress: STUDIO, Nordenskiöldsgatan 24, 211 19 Malmö

Telefon: +46 40 685 29 00

Hemsida: bimobject.com

BIMobject UK Ltd.

Land för bolagsbildning: Storbritannien

Land från var dotterbolag driver verksamhet: Storbritannien

Organisationsnummer: 8221543

Bolagsbildning: 2012

Ägarandel: 100%

BIMobject Deutschland GmbH

Land för bolagsbildning: Tyskland

Land från var dotterbolag driver verksamhet: Tyskland

Organisationsnummer: 1964/B/2013

Bolagsbildning: 2013

Ägarandel: 100%

BIMobject Hungary Kft.

Land för bolagsbildning: Ungern

Land från var dotterbolag driver verksamhet: Ungern

Organisationsnummer: 08739940966

Bolagsbildning: 2013

Ägarandel: 100%

BIMobject Italy s.r.l

Land för bolagsbildning: Italien

Land från var dotterbolag driver verksamhet: Italien

Organisationsnummer: 01-09-180471

Bolagsbildning: 2014

Ägarandel: 100%

BIMobject Inc.

Land för bolagsbildning: USA

Land från var dotterbolag driver verksamhet: USA

Organisationsnummer: 47-2951778

Bolagsbildning: 2015

Ägarandel: 100%

BIMobject Spain SL.

Land för bolagsbildning: Spanien

Land från var dotterbolag driver verksamhet: Spanien

Organisationsnummer: B-87372611

Bolagsbildning: 2015

Ägarandel: 100%

BIMobject Poland sp. z o.o.

Land för bolagsbildning: Polen

Land från var dotterbolag driver verksamhet: Polen

Organisationsnummer: PL6312659775

Bolagsbildning: 2015

Ägarandel: 100%

BIMobject France SAS

Land för bolagsbildning: Frankrike

Land från var dotterbolag driver verksamhet: Frankrike

Organisationsnummer: 824 418 693

Bolagsbildning: 2017

Ägarandel: 100%

BIMobject Hong Kong Ltd.

Land för bolagsbildning: Hongkong

Land från var dotterbolag driver verksamhet: Hongkong

Organisationsnummer: 67794937-000-05-17-9

Bolagsbildning: 2017

Ägarandel: 100%

© Copyright 2020 by BIMobject®. All Rights Reserved.