Affärsidé och affärsmodell

BIMobjects marknadsstrategi

Design

1. ETABLERA MARKNADSPLATS

▶ Digitalisera alla bygg- och inredningsprodukter

▶ Bygga en community och generera nedladdningar

▶ Analysera nedladdningar och marknadsföra träffsäkert via våra analystjänster

• Digitalisera produktdata tillsammans med tillverkare. Attrahera användare genom att erbjuda högkvalitativ och lättillgängliga produktdata som kan laddas ned gratis.

• Nedladdningar och användarbeteende ger värdefull information om efterfrågan och marknadsutveckling.

• Marknadsför produkter träffsäkert mot intresserade användare.

Connect

2. EXPANDERA OCH SAMMANFÖR

▶ Sammanför köpare och tillverkare via avancerad Business Intelligence

▶ Förenkla samarbete via digitalaprojekt

Utveckling av avancerade Business Intelligence-lösningar, det vill säga intelligenta marknads- och verksamhetsanalysprogram, gör att BIMobject på ett effektivt sätt kan:

• Koppla ihop köpare med leverantörer.

• Utveckla molnplattformar för samarbete och kommunikation runt bygg- och designprojekt.

• Ladda upp hela BIM-modeller och projekt i molnplattformar.

• Erbjuda attraktiva lösningar för fastighetsägare och fastighetsförvaltare

Supply

3. FÖRMEDLA

▶ Vara digitala mellanhanden vid inköp

När byggbolag eller arkitekter använt BIM-objekt från de molnbaserade plattformarna kan de sömlöst skicka inköpslistor och kravspecifikationer till tillverkare eller återförsäljare. Tillverkare och återförsäljare å sin sida använder plattformarna för att marknadsföra sina produkter och ta del av dessa listor. BIMobject erbjuder således en förenklad och digital marknadsplats.

Intäktsmodell

NÄTVERKSEFFEKTER

BIMobject
Värdet av att använda BIMobjects lösningar ökar exponentiellt med växande användar- och tillverkarbas.

ANVÄNDARE

ARKITEKTER, INGENJÖRER, BYGGBOLAG, DESIGNERS

Användarnytta: Effektivisar hela byggprocessen genom en ”one-stop-shop”-plattform där användare kan söka och hitta exakta och kvalitetssäkrade BIM-objekt.

Affärsmodell:
Gratis

Värde för BIMobject:
Växande användarbas leder till större efterfrågan på objekt och fler potentiella kunder för tillverkarna, så kallade ”leads”.

TILLVERKARE

TILLVERKARE AV BYGG- OCH INREDNINGSPRODUKTER

Kundnytta:
Är en fullservice plattform som digitaliserar analoga branscher och ökar internationell efterfrågan på tillverkarnas produkter.

Affärsmodell:
• Projektarbete – Tjänster för att skapa, underhålla och ladda upp BIM-objekt på uppdrag av tillverkare, fastighetsägare med flera. Projektarbete faktureras helt eller delvis i förskott och periodiseras utifrån hur arbetet faller ut.
• Prenumeration på webbtjänster (web services) – Tillverkare, fastighetsägare och partners betalar för att publicera objekt i plattformen och för aktiverade tjänster som exempelvis Hercules Cloud och BIManalytics®.

Värde för BIMobject:
Ju större databas av objekt desto större värde för användare.

© Copyright 2020 by BIMobject®. All Rights Reserved.