Finansiell kalender

Tidpunkter för ekonomisk information

Delårsrapport Q1 2021

2021-05-04

Årsstämma

2021-05-04

Delårsrapport Q2 2021

2021-08-06

Delårsrapport Q3 2021

2021-11-02

Bokslutskommuniké 2021

2022-01-27

Årsstämma 2020

2020-06-04

© Copyright 2020 by BIMobject®. All Rights Reserved.