Finansiell kalender

Tidpunkter för ekonomisk information

Bokslutskommuniké 2020

2021-02-12

Delårsrapport Q1 2021

2021-05-04

Årsstämma

2021-05-04

Årsstämma 2020

2020-06-04

© Copyright 2020 by BIMobject®. All Rights Reserved.