Finansiell kalender

Tidpunkter för ekonomisk information

Bokslutskommuniké 2019

2020-02-14

Delårsrapport Q1 2020

2020-05-07

Delårsrapport Q2 2020

2020-07-30

Delårsrapport Q3 2020

2020-11-13

Bokslutskommuniké 2020

2021-02-12

Årsstämma 2020

2020-05-07

© Copyright 2019 by BIMobject®. All Rights Reserved.