Finansiell kalender

Tidpunkter för ekonomisk information

Delårsrapport Q1 2019

2019-05-15

Delårsrapport Q2 2019

2019-08-15

Delårsrapport Q3 2019

2019-11-15

Bokslutskommuniké 2019

2020-02-14

© Copyright 2019 by BIMobject®. All Rights Reserved.