Finansiell kalender

Tidpunkter för ekonomisk information

Delårsrapport Q1 2020

2020-05-07

Delårsrapport Q2 2020

2020-07-30

Delårsrapport Q3 2020

2020-11-13

Bokslutskommuniké 2020

2021-02-12

Årsstämma

2020-06-04

Årsstämma 2020

2020-06-04

© Copyright 2019 by BIMobject®. All Rights Reserved.