Aktie- och ägarinformation

Handelsinformation

BIMobject är noterade på Nasdaq First North Growth Market sedan januari 2014. 

Kortnamn          BIM
ISIN-kod             SE0011644376

För mer information om aktien och handel i aktien, hänvisas till Nasdaq OMX First North Stockholm.

Insynshandel

Insynsregistret, som administreras av Finansinspektionen, innehåller uppgifter om personer i ledande ställning och de transaktioner som de och deras närstående har genomfört från och med 3 juli 2016. 

Sök i insynsregistret hos Finansinspektionen.

Utdelningspolicy

I enlighet med bolagets strategi är BIMobjects avsikt att prioritera tillväxt framför utdelning till aktieägare.

Största ägare per den 31 mars 2021

Ägare

Antal aktier

Andel av kapital och röster

EQT Ventures

15 515 176

11,1%

Swedbank Robur Fonder

12 000 000

8,6%

TIN Fonder

10 317 017

7,4%

Avanza Pension

8 342 668

6,0%

SHB Fonder & Liv

7 762 395

5,6%

Procedural Labs AB*

6 891 800

4,9%

IKC Fonder

6 688 306

4,8%

Berenberg Funds

4 938 277

3,5%

Phillippe Butty

3 494 668

2,5%

Svenska Handelsbanken AB for PB

2 869 076

2,1%

Övriga / Other

60 500 301

43,4%

Total

139 319 684

100%

*Procedural Labs AB ägs till 100 procent av Stefan Larsson, styrelseledamot.

Aktiekapitalets utveckling

BIMobjects aktiekapital uppgår till 1 532 516,52 SEK fördelat på 139 319 684 aktier med ett röstvärde om 1 motsvarande 139 319 684 röster.

År

Händelse

Kvotvärde

Ökning av antalet aktier

Ökning av aktiekapital

Totalt antal aktier

Totalt aktiekapital

2011

Nybildning

100

500

50 000

500

50 000

2011

Nyemission

100

214

21 400

714

71 400

2012

Nyemission

100

97

9 700

811

81 100

2012

Aktieuppdelning 100:1

1

80 289

-

81 100

81 100

2013

Nyemission

1

4 850

4 850

85 950

85 950

2013

Nyemission

1

5 306

5 306

91 256

91 256

2013

Fondemission

5,72

-

430 728,32

91 256

521 984,32

2013

Aktieuppdelning 130:1

0,044

11 772 024

-

11 863 280

521 984,32

2013

Nyemission

0,044

2 700 000

118 800

14 563 280

640 784,32

2014

Nyemission

0,044

2 242 900

98 687,60

16 806 180

739 431,92

2015

Nyemission

0,044

5 083 164

223 659,22

21 889 344

963 131,14

2016

Aktieuppdelning 2:1

0,022

21 889 344

-

43 778 688

963 131,14

2017

Nyemission

0,022

7 938 566

174 648

51 717 254

1 137 779,59

2018

Nyemission

0,022

7 757 588

170 666,936

59 474 842

1 308 446,52

2018

Aktieuppdelning 2:1

0,011

59 474 842

-

118 949 684

1 308 446,52

2018

Teckning av optioner

0,011

1 370 000

15 070

120 319 684

1 323 516,52

2020

Nyemission

0,011

19 000 000

209 000

139 319 684

1 532 516,52

År Händelse Kvotvärde Ökning av antalet aktier Ökning av aktiekapital Totalt antal aktier Totalt aktiekapital
2011 Nybildning 100 500 50 000 500 50 000
2011 Nyemission 100 214 21 400 714 71 400
2012 Nyemission 100 97 9 700 811 81 100
2012 Aktieuppdelning 100:1 1 80 289 - 81 100 81 100
2013 Nyemission 1 4 850 4 850 85 950 85 950
2013 Nyemission 1 5 306 5 306 91 256 91 256
2013 Fondemission 5,72 - 430 728,32 91 256 521 984,32
2013 Aktieuppdelning 130:1 0,044 11 772 024 - 11 863 280 521 984,32
2013 Nyemission 0,044 2 700 000 118 800 14 563 280 640 784,32
2014 Nyemission 0,044 2 242 900 98 687,6 16 806 180 739 431,92
2015 Nyemission 0,044 5 083 164 223 659,22 21 889 344 963 131,14
2016 Aktieuppdelning 2:1 0,022 21 889 344 - 43 778 688 963 131,14
2017 Nyemission 0,022 7 938 566 174 648 51 717 254 1 137 779,14
2018 Nyemission 0,022 7 757 588 170 666,94 59 474 842 1 308 446,08
Namn Antal aktier Andel av röster och kapital
Solar A/S 10 350 000 17,4%
EQT Ventures 7 757 588 13,0%
Procedural Labs AB 4 945 900 8,3%
Clever Together AB 4 485 800 7,5%
IKC Fonder 4 374 425 7,4%
Övriga (ca 2 500 aktieägare) 27 561 529 46,4%
Totalt 59 474 842 100,00%

© Copyright 2020 by BIMobject®. All Rights Reserved.