Board of Directors

Johan Svanström

Chairman and Board member since 2019

Education and working experience:  

Johan Svanstrom earned his MSc in Business Administration at the Stockholm School of Economics in Sweden in 1997. Johan has global leadership and management experience from several technology related businesses and industries, including start-ups as well as large public companies like Expedia Group, where he served as Global President of Hotels.com from 2013-2018. Johan is currently a Partner at EQT Advisors, based in London.


Born:

1971

Holdings in BIMobject:

666,666 shares

Independence:

Independent in relation to the Company and its management

Other ongoing assignments:

• Partner, EQT Advisors

• Board member in Wolt Enterprises Oy, Epidemic Sound AB, Revolutionrace (RVRC) AB, and Freepik Company, S.L

Previous assignments (selection):

• President, Hotels.com (Expedia Group)

• President, Expedia Partner Solutions (Expedia Group)


Utbildning och arbetslivserfarenhet: 

Johan Svanström tog sin magisterexamen vid Handelshögskolan i Stockholm 1997. Johan har global ledar- och ledningserfarenhet från flera teknikrelaterade företag och branscher, inklusive nystartade företag samt stora publika bolag som Expedia Group, där han var global VD för Hotels.com från 2013 till 2018. Johan är för närvarande partner på EQT Advisors, baserat i London.

Född:

1971

Innehav i BIMobject:

666 666 aktier

Oberoende:

Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning.

Övriga nuvarande befattningar:

• Partner, EQT Advisors

• Styrelseledamot i Wolt Enterprises Oy, Epidemic Sound AB, Revolutionrace (RVRC) AB och Freepik Company, S.L.

Tidigare befattningar (urval):

• VD, Hotels.com (Expedia Group)

• VD, Expedia Partner Solutions (Expedia Group)

Stefan Larsson

Board member since 2011

Education and working experience: 

VD, Procedural Labs AB

Stefan Larsson, founder and initiator of BIMobject, has over 32 years of international experience in CAD/BIM as well as experience in sales, business development and marketing from various senior positions both nationally and internationally.

Founded Lasercad AB, the pioneer in 3D CAD, digital product catalogs and multimedia in design and architecture back in 1987. After eight years, Lasercad was sold to Computerland and later joined the Andante group. Stefan continued as CEO for five more years and the company was built up to Scandinavia's leading total supplier of software and services in CAD and 3D.

Stefan has also been global marketing manager for IT startup GDL technology, sales manager for the Nordic and Baltic countries for leading BIM software company Graphisoft where he for the last four years served as global sales director with responsibility for more than 70 resellers worldwide in almost 90 countries.

Stefan Larsson is today working as CEO for lostboyslab, a disruptive design studio, software developer and 3D printing farms.

Born:

1966

Holdings in BIMobject:

6,891,800 shares including related holdings

Independence:

Independent in relation to major shareholders

Other ongoing assignments:

• CEO, lostboyslab

Previous assignments (selection)

• CEO, BIMobject AB

• Director of International Sales, Graphisoft

• Vice president of European Business Development, EON Reality Inc

• International Sales Manager, Graphisoft

• Global Vice President of Marketing, GDL Technology

• Co-founder och VD, LaserCad AB


Utbildning och arbetslivserfarenhet:

Stefan Larsson, grundare och initiativtagare till BIMobject, har över 32 års internationell erfarenhet inom CAD/BIM samt erfarenhet från försäljning, affärsutveckling och marknadsföring från olika ledande befattningar både nationellt och internationellt. 

Grundade Lasercad AB, en pionjär inom 3D CAD, digitala produktkataloger och multimedia inom design och arkitektur. Efter åtta år såldes Lasercad till Computerland och ingick senare i Andante-gruppen. Stefan fortsatte som VD fem år till och bolaget byggdes upp till Skandinaviens ledande totalleverantör av mjukvara och tjänster inom CAD och 3D. 

Stefan har även varit global marknadschef för IT-bolaget GDL Technology samt försäljningschef för Norden och Baltikum för ledande BIM-mjukvaruföretaget Graphisoft, där Stefan de sista fyra åren arbetade som global försäljningsdirektör med ansvar för mer än 70 återförsäljare över hela världen i närmare 90 länder. 

Stefan Larsson är idag VD för lostboyslab, en disruptiv designstudio, utvecklare av mjukvara och 3D-printfarm.

Född:

1966

Innehav i BIMobject:

6 891 800 aktier inklusive närståendeinnehav

Oberoende:

Oberoende i förhållande till större aktieägare

Övriga nuvarande befattningar:

• VD, lostboyslab

Tidigare befattningar (urval):

• VD, BIMobject AB

• Director of International Sales, Graphisoft

• Vice president of European Business Development, EON Reality Inc

• International Sales Manager, Graphisoft

• Global Vice President of Marketing, GDL Technology

• Co-founder och VD, LaserCad AB

Phillippe Butty

Board member since 2011

Education and working experience: 

Philippe Butty founded ABVENT in 1988, a leading distribution company of software for Architect based in France and Switzerland. Market leader in both countries the company is now counting 120 employees and is very active in developing new concept and services around the BIM.

Born:

1959

Holdings in BIMobject:

3,494,688 shares including related holdings

Independence:

Independent in relation to the Company and its management, and in relation to major shareholders

Other ongoing assignments:

• CEO, Abvent Swiss

• Board member in Abvent Group Paris


Utbildning och arbetslivserfarenhet: 

Philippe Butty grundade ABVENT 1988, ett ledande distributionsföretag för programvara för Architect baserat i Frankrike och Schweiz. Marknadsledande i båda länderna och med 120 anställda är bolaget mycket aktiva i att utveckla nya koncept och tjänster runt BIM.

Född:

1959

Innehav i BIMobject:

3 494 688 aktier inklusive närståendeinnehav

Oberoende:

Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning, och i förhållande till större aktieägare

Övriga nuvarande befattningar:

• VD, Abvent Swiss

• Styrelseledamot i Abvent Group Paris.


Sara Börsvik

Board member since 2020

Education and working experience: 

Sara Börsvik is the CEO of Bonnierförlagen AB, a leading Nordic publishing company. She has an extensive background in finance, accounting and business control, having previously served as CFO at Rebtel and Head of Controlling at Tele2 Sweden. Sara has a M.Sc. in Accounting and Finance from Gothenburg University.

Born:

1982

Holdings in BIMobject:

5,000 shares

Independence:

Independent in relation to the Company and its management, and in relation to major shareholders

Other ongoing assignments:

• CEO, Bonnierförlagen AB

• Board member in Rebtel AB, Cappelen Damm AS, Werner Söderström Oy and Gutkind Forlag A/S

Previous assignments (selection):

• CFO / COO, Bonnierförlagen AB

• CFO, Rebtel AB

• Head of Controlling and Carrier, Tele2 Sweden


Utbildning och arbetslivserfarenhet: 

Sara Börsvik är VD för Bonnierförlagen AB, ett ledande nordiskt förlagshus. Hon har omfattande erfarenhet inom finansiering, redovisning och affärsstyrning, och har tidigare arbetat som bl.a. CFO på Rebtel och Head of Controlling på Tele2 Sweden. Sara har en M.Sc. i redovisning och finansiering från Göteborgs universitet.

Född:

1982

Innehav i BIMobject:

5 000 aktier

Oberoende:

Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning, och i förhållande till större aktieägare

Övriga nuvarande befattningar:

• VD, Bonnierförlagen AB

• Styrelseledamot i Rebtel AB, Cappelen Damm AS, Werner Söderström Oy och Gutkind Forlag A/S

Tidigare befattningar (urval):

• CFO / COO, Bonnierförlagen AB

• CFO, Rebtel AB

• Head of Controlling and Carrier, Tele2 Sweden

Peter Bang

Board member since 2020

Education and working experience: 

Peter Bang is Executive Director & CFO of the VELUX Group, a leading international manufacturer of roof windows and skylights. Peter began working for VELUX in 1994 and has extensive experience within construction, globalization, digitalization and sustainability. Peter Bang holds a M.Sc. of Economics and Finance from Aarhus University.

Born:

1969

Holdings in BIMobject:

25,922 shares

Independence:

Independent in relation to the Company and its management

Other ongoing assignments:

• Executive Director & CFO, VELUX A/S. In addition, member of a number of internal boards of the VELUX group

• Board member Solar A/S

Previous assignments (selection):

• 2011 - 2018: Group Director & CFO, VELUX

• 2002 - 2011: CFO, VELUX


Utbildning och arbetslivserfarenhet: 

Peter Bang är Executive Director & CFO för VELUX Group, en ledande internationell tillverkare av takfönster. Han har arbetat för VELUX Group sedan 1994 och har omfattande erfarenhet från byggindustrin, globalisering, digitalisering och hållbarhet. Peter Bang innehar en M.Sc. i ekonomi och finansiering från Aarhus universitet.

Född:

1969

Innehav i BIMobject:

25 922 aktier

Oberoende:

Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning

Övriga nuvarande befattningar:

• Executive Director & CFO, VELUX A/S samt ledamot i ett antal interna styrelser inom VELUX-koncernen

• Styrelseledamot Solar A/S

Tidigare befattningar (urval):

• 2011 - 2018: Group Director & CFO, VELUX

• 2002 - 2011: CFO, VELUX

© Copyright 2020 by BIMobject®. All Rights Reserved.