Ledning

Ledning

Verkställande direktören ansvarar för BIMobjects löpande förvaltning, vilket omfattar samtliga frågor som inte förbehålls styrelsen och som administreras av bolagets ledningsgrupp. För verkställande direktörens beslutsrätt beträffande investeringar, bolagsförvärv samt finansieringsfrågor gäller av styrelsen fastställda instruktioner.

Ledningen utgörs idag av:

Kim Mortensen

Verkställande direktör

Alexander Dahlquist

CFO

Lotta Askerlund

Global HR Director

Johan Dyrssen

VP of Product development

Ben O’Donnell

CTO

Mario Ortega Gómez

SVP & Head of AECO

Johannes Reischböck

COO BIMobject AB & Managing Director BIMobject Deutschland GmbH

Carl Silbersky

SVP, Head of M&A

Ledningsmöten hålls regelbundet för att diskutera koncernens strategiska och operativa utveckling samt resultatuppföljning. För ytterligare information om medlemmarna i koncernledningen, se avsnitt Ledningsgrupp under Om BIMobject.

© Copyright 2019 by BIMobject®. All Rights Reserved.