Incitamentsprogram

Incitamentsprogram

Optionsprogram 2019/2024
Vid årsstämman den 15 maj 2019 beslutades om en riktad emission av teckningsoptioner med rätt till teckning av nya aktier i Bolaget. Det finns 1 500 000 teckningsoptioner av serie 2019/2024, vilka berättigar till teckning av 1 500 000 nya aktier i Bolaget. Optionerna kan ställas ut till nuvarande och tillkommande anställda i koncernen. Nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie 2019/2024 löper från den 1 juni 2023 till och med den 31 maj 2024. Vid fullt nyttjande av teckningsoptionerna av serie 2019/2024 ökar BIMobjects aktiekapital med 16 500 SEK.

Optionsprogram 2018/2021
Vid årsstämman den 8 juni 2018 beslutades om en riktad emission av teckningsoptioner med rätt till teckning av nya aktier i Bolaget. Det finns 392 500 teckningsoptioner av serie 2018/2021 utestående, vilka berättigar till teckning av 785 000 nya aktier i Bolaget. Optionerna har ställts ut till befintliga anställda och vid nyanställningar av nyckelpersoner. Nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie 2018/2021 löper från den 1 juni 2021 till och med den 30 juni 2021. Vid fullt nyttjande av utestående teckningsoptioner av serie 2018/2021 ökar BIMobjects aktiekapital med 8 635 SEK.

Optionsprogram 2016/2019
Vid årsstämma i BIMobject AB den 14 juni 2016 beslutades om en riktad emission av teckningsoptioner med rätt till teckning av nya aktier i Bolaget. Det finns 150 250 teckningsoptioner av serie 2016/2019 utestående, vilka berättigar till teckning av 601 000 nya aktier i Bolaget. Optionerna har ställts ut vid nyanställningar av nyckelpersoner. Nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie 2016/2019 löper från den 19 augusti 2019 till och med den 9 september 2019. Vid fullt nyttjande av utestående teckningsoptioner av serie 2016/2019 ökar BIMobjects aktiekapital med 6 611 SEK.


© Copyright 2020 by BIMobject®. All Rights Reserved.