Incitamentsprogram

Incitamentsprogram

Optionsprogram 2020/2025
Vid årsstämman den 4 juni 2020 beslutades om en riktad emission av teckningsoptioner med rätt till teckning av nya aktier i Bolaget. Det finns 3 000 000 teckningsoptioner av serie 2020/2025, vilka berättigar till teckning av 3 000 000 nya aktier i Bolaget. Optionerna kan ställas ut till nuvarande och tillkommande anställda i koncernen. Nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie 2020/2025 löper från den 1 juni 2024 till och med den 31 maj 2025. Vid fullt nyttjande av teckningsoptionerna av serie 2020/2025 ökar BIMobjects aktiekapital med 33 000 SEK.

Optionsprogram 2019/2024
Vid årsstämman den 15 maj 2019 beslutades om en riktad emission av teckningsoptioner med rätt till teckning av nya aktier i Bolaget. Det finns 1 500 000 teckningsoptioner av serie 2019/2024, vilka berättigar till teckning av 1 500 000 nya aktier i Bolaget. Optionerna kan ställas ut till nuvarande och tillkommande anställda i koncernen. Nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie 2019/2024 löper från den 1 juni 2023 till och med den 31 maj 2024. Vid fullt nyttjande av teckningsoptionerna av serie 2019/2024 ökar BIMobjects aktiekapital med 16 500 SEK.

Optionsprogram 2018/2021
Vid årsstämman den 8 juni 2018 beslutades om en riktad emission av teckningsoptioner med rätt till teckning av nya aktier i Bolaget. Det finns 392 500 teckningsoptioner av serie 2018/2021 utestående, vilka berättigar till teckning av 785 000 nya aktier i Bolaget. Optionerna har ställts ut till befintliga anställda och vid nyanställningar av nyckelpersoner. Nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie 2018/2021 löper från den 1 juni 2021 till och med den 30 juni 2021. Vid fullt nyttjande av utestående teckningsoptioner av serie 2018/2021 ökar BIMobjects aktiekapital med 8 635 SEK.

© Copyright 2020 by BIMobject®. All Rights Reserved.