Om BIMobject

Vi digitaliserar byggbranschen

Ett innovativt teknologiföretag
BIMobject är ett innovativt teknologiföretag som tillgängliggör bygg- och inredningsprodukter digitalt via den egna molnbaserade plattformen BIMobject Cloud. Vi ligger i digitaliseringens framkant och driver på byggbranschen – en bransch som är bland de allra minst digitaliserade i nivå med jordbruk och jakt. Byggbranschens gryende digitalisering öppnar för nya arbetssätt, snabbare och exaktare konstruktionsfaser, lägre kostnader, framtidssäker fastighetsförvaltning samt förbättrad hållbarhet.

Digitala molnlösningar
Våra digitala molnlösningar för tillverkare av bygg- och inredningsprodukter inkluderar bland annat utveckling, lagring och publicering av smarta digitala kopior. Det är dessa kopior av tillverkarnas fysiska produkter som kallas för BIM-objekt, efter ”Building Information Modelling”. BIM-objekt kan beskriva byggnaders delar i detalj, och kan även integreras i digitala modeller som används genom hela design- och byggnadsprocesser.

Effektivare byggande
‍‍
Våra molnlösningar och andra webbtjänster kan enkelt integreras i de ritnings- och beräkningsprogram som frekvent används av byggbolag, arkitekter och designers. BIM-objekt som används redan i den digitala designprocessen tenderar att ha högre chans att bli den slutliga produkten som köps in och används i den faktiska byggnaden. Digitaliseringen leder även till ett exaktare och hållbarhetsmässigt effektivare byggande då svinn och felkonstruktioner kan minimeras.

IR-kontakt:

Carl Silbersky – Verkställande direktör
Martin Lindh – CFO

Telefon: +46 40 - 685 29 00
E-mail Adress: ir@bimobject.com

© Copyright 2020 by BIMobject®. All Rights Reserved.